Konsult och support

Som konsult erbjuder jag en opartisk vägledning till den bästa lösning för just dig och dina behov.

  • Stöd, vägledning och upphandling av teknik-avtal. Det kan omfatta bland annat abonnemang och tjänster för telefoni, internet och mjukvaror eller liknande.
  • Problemlösning och teknisk support för bland annat : -Datorer/telefoner, mjukvaror och molntjänster.
    -Trådbundet nätverk samt wifi.
    -E-post, domännamn och DNS
  • Inventering och anpassning av teknik, produkter och lösningar för framtida behov.
  • Granskning, vägledning och förbättringsförslag av befintliga avtal för tjänster och abonnemang.
  • Fortlöpande hantering och administrering gällande avtal, tjänster och produkter.

Jag har inga samarbeten med leverantörer och alla eventuella avtal tecknas direkt mellan dig som kund och din leverantör.